Kolonihaveforenings historie

En historie om kolonihaver.

De ældste kolonihaver i Horsens blev anlagt før 1. verdenskrig.

Så gammel er Pilevænget dog ikke. Den blev anlagt i 1971 og fejrede således 60-års jubilæum i 2021.

 I 1960 blev husene, som tidligere var sammenflikkede af tilfældigt materiale, til præfabrikerede huse og folk begyndte at overnatte og flere boede der hele sommeren. Haverne ændrede funktion fra nyttehaver til prydhaver. Kål og kartofler gav plads for græs og stauder.

Det at have en kolonihave er en glæde og en dejlig oplevelse for mange. Her kan man være sig selv, deltage i fællesskabet og have hyggelige stunder med andre ”kolonister.”

Tanken om kolonihaver er en dansk tradition.

Den startede i København i slutningen af 1500-tallet, med haver uden for voldene. Her måtte jorden ikke bruges til bebyggelse, i stedet blev der anlagt frihaver som en form for fattighjælp, til de dårligst stillede. Samtidig skulle haverne afholde folk fra at drikke og sørge for, at den voksende arbejderklasse fik frisk luft, frugt og grønt.

Industrialiseringen og vandringen fra land til by i 1900-tallet, blev en kraftig vækst. En kolonihave var en kompensation for de små og usunde lejligheder. Dyrkning af grøntsager var et vigtigt tilskud til husholdningen.

Haverne kunne også være en hindring til lediggang, drikkeri og måske dæmme op for den gryende socialisme.

Kolonihaverne i dag er en anden form for friluftsliv end dengang i 1500 og 1900-tallet. I dag er der ingen, der ser skævt til én fordi der nydes en øl, det er faktisk en god skik, at når der er hækklipning eller fællesarbejde, ja så drikker man en øl med naboen, enten over hækken eller hvor det nu passer ind.

I Pilevænget arbejdes der på, at fællesskabet er den bærende faktor. Der afholdes forskellige aktiviteter såsom fællesspisning, morgenkaffe om søndagen, grisefest og meget andet. Med et nyvalgt og friskt aktivitetsudvalg vil der fremadrettet blive afholdt flere forskellige arrangementer i løbet af sæsonen. 

H/F Pilevænget er medlem af Kolonihaveforbundet der blev oprettet i 1916 og er landsdækkende. De varetager fælles interesser, har ansatte havekonsulenter og jurister til hjælp for de lokale bestyrelser i de 40.000 kolonihaver der er medlem af forbundet.

Den daglige ledelse er lagt i hænderne på en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen.

Pilevænget ligger på lejet jord. Jorden er ejet af Horsens Kommune, og i samarbejde med Kolonihaveforbundet Østjyllands kreds, er der udarbejdet en lang tids kontrakt som skal efterleves af såvel Horsens Kommune som af foreningen.