info den 15 jan 2021

Kære Alle

Lidt info fra bestyrelsen.

 I disse Coronatider har bestyrelsen skruet ned for den fysiske kontakt med jer medlemmer. I kan altid få fat i os pr telefon eller mail.

 Vurderinger

Nedenstående er afhængig af, at vurderingsteamet stadigvæk vurderer trods Coronaen. Med hensyn til vurdering af have, så er vinteren normalt en stille periode, men for dem, der gerne vil have en vurdering af jeres have grundet et salg, er dette muligt på denne måde: 

-          Bestyrelsen er ikke til stede ved vurdering af haver før Corona-situationen tillader dette, så indtil videre vil bestyrelsens deltagelse være pr telefon eller Skype/Messenger.

-          De papir, der skal udfyldes af jer, skal gøres digitalt og de bliver fremsendt til jer af bestyrelsen.

-          De dokumenter, bestyrelsen skal have tilbage i udfyldt stand, sender I til bestyrelsen inden vurderingen.

-          Indtil kredsens betalingssystem fungerer indsættes vurderingsbeløbet på foreningens konto. Konto nr. oplyses ved bestilling af vurdering.

 Haven er først klar til salg, når bestyrelsen har modtaget vurderingspapirerne og har forholdt sig til evt. noter, som vurderingsteamet har indskrevet. 

Salg af haver

Salg af haver foregår også pr telefon og mail indtil Corona situationen har ændret sig.

Haveforeningen har en venteliste. Den snart bliver synlig på vores nye hjemmeside.

Ved salg skal dem på ventelisten spørges først. Proceduren vedr. venteliste vil kunne læses inden længe på vores nye hjemmeside.

Ved salg af have med en værdi over 75.000 kr skal der indhentes en tingbogsattest. 

Fællestoilet

Der er blevet udarbejdet tegninger til vores nye fællestoiletter.

Tegninger er indsæt til godkendelse hos byggesagsbehandlingen i Horsens kommune.

Når godkendelse foreligger vil projektet blive rundsendt til jer alle. 

Hovedvejen

Vi forventer snart at have plan og pris over renovering af hovedvejen i Haveforeningen. 

Hjemmesiden

Nu er den tilgængelig i en small udgave  www.haveforeningpilevaenget.dk god fornøjelse, sig til hvis i har ønsker til hjemmesiden 

Generalforsamling

Afholdelse af den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne bliver også problematisk i år.

Vi indkalder til generalforsamlingen på vanlig vis vel vidende, at den nok må aflyses og rykkes længere frem på året.

Husk, hvis I har forslag, som skal med på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar 2021. Denne deadline til forslag skal jf. vedtægterne fastholdes uagtet, at generalforsamlingen udsættes. 

Stor hilsen og godt nytår

Fra jeres bestyrelse

Del siden